APVALAUS PATALPOS TEMPERATŪROS JUTIKLIS VIENOS ZONOS VALDYMUI IR BELAIDIS RĖLINIIS BLOKAS